Hôm nay ngày: 24/11/2014

Đồ chơi an toàn được cấp dấu hợp quy CR

Công ty Đồ chơi An toàn đã được cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm đồ chơi gỗ và đồ chơi nhựa sản xuất trong nước và các đồ chơi nhập khẩu do Tổng Cục Tiêu Chuẩn và Đo lường chất lượng - Quatest 1 cấp

Giấy chứng nhận hợp quy cho Sản phẩm Sản xuất trong nước:
Giay hop quy

Giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm nhập khẩu
giay hop quy nho

Giấy chứng nhận cho sản phẩm:
Bảng học chữ số đa năng:

banh hoc chu so da nang