Quyền sở hữu trí tuệ

Đại lý độc quyền của Công ty Đồ chơi An toàn Việt Nam - ANTONA.

Và phân phối chính hãng của các công ty khác nữa.